Dags att ansöka till sommarskola

Mellan den 14–24 juni erbjuder Växjö kommun sommarskola till barn och elever i årskurs 8 eller 9 i grundskolan eller på gymnasiet som behöver extra tid och hjälp att nå målen.

Sommarskolan är en möjlighet för elever som känner att de missat viktiga moment eller har svårt att nå målen. Ämnen eleverna kan få undervisning i är matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk.

Tid och plats

Sommarskolan pågår mellan 14-24 juni kl. 09.00-15.30 på följande platser:

  • Åk 8 har sin undervisning på Elin Wägnerskolan och äter sin lunch där.
  • Åk 9 samt gymnasiets Introduktionsprogram har sin undervisning Katedralskolan och äter sin lunch där.
  • Åk 1-3 på gymnasiet har sin undervisning på Teknikum och äter sin lunch på Katedralskolan.

Ansökan

Prata gärna med din mentor eller den lärare du har i ämnet du vill läsa, sedan ansöker du via länken nedan senast den 30 april.

Sommarskolan är gratis och busskort ges till de elever som får minst 6 kilometer till skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2021