Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt delvis distansundervisning på gymnasiet

Våra tre kommunala gymnasieskolor fortsätter med nuvarande upplägg av delvis distansundervisning fram till och med sista april. Beslutet togs på rekommendation av Region Kronobergs smittskyddsläkare.

Beslutet att fortsätta med en kombination av distans- och närundervisning för gymnasiet togs idag av utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M), efter rekommendation av Region Kronobergs smittskyddsläkaren.

Detta gäller till och med 30 april och en uppföljning av beslutet kommer genomföras senast den 27 april och därefter kommuncieras ut.

Ökad smittspridning

Anledningen till förlängningen av upplägget är att smittspridningen i länet ökat kraftigt senaste veckorna och personer i gymnasieåldern står för en förhållandevis stor andel av totala antalet fall per vecka jämfört med tidigare. Ökningen av fall bedöms inte bero på smittspridning i skolorna utan sker snarare på privata sammankomster. Vi vill därför uppmana samtliga elever och vårdnadshavare att ta ansvar och vara noga med att hålla avstånd i både skolmiljön och privat i vardagen.

Exakt hur upplägget med en variationen av distans- och närundervisningen ser ut kan skifta och bestämmas lokalt på respektive gymnasieskola, men inriktningen är att cirka två tredjedelar kan vara på plats medan en tredjedel har distansundervisning.

Gymnasieeleverna kommer att få information om detta från sin skola.

Senast uppdaterad: 14 april 2021