Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ändringar i riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

1 juni införs en del ändringar för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Den innebär bland annat att du som förälder kan ansöka om utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn och att du även ska säga upp din plats från fritidshem vid längre sjukdomsfall.

Den reviderade versionen av riktlinjen börjar gälla från och med 1 juni 2021 och de ändringar som tillkommit är följande:

 • Ansökan om utökad vistelsetid har lagts till
  Om ett barn har en vistelsetid i förskolan som är 15 timmar/vecka, till exempel om du som förälder är sjuk, föräldraledig eller arbetslös, men barnet bedöms behöva ha mer tid i förskolan eller fritidshemmet kan du nu ansöka om utökad vistelsetid.

  Ansökan görs till rektor som i sin tur beslutar om det finns grund för utökad vistelsetid eller inte. Om det blir ett ja beslutar rektor om i vilken omfattning och hur schemat för barnet ska se ut. Ett barn kan också beviljas utökad tid om hen behöver det, till exempel om det finns behov av ökad språkträning eller social träning.

 • Plats i fritidshem ska sägas upp vid förälders sjukdom
  Du kan behålla platsen under en veckas sjukdom, men om du sjukskrivs i mer än en vecka så ska du säga upp platsen eller göra en ansökan om utökad vistelsetid för barnet hos rektor. Notera att justeringar av tiden för egen sjukskrivning finns utifrån rekommendationerna om covid-19.

 • Ansökan om utökad vistelsetid krävs för sommarverksamhet om föräldern inte arbetar eller studerar
  En begränsning har gjorts för vilka barn som är berättigade till plats i sommarverksamhet. För att ha ditt barn i sommarverksamhet på förskola eller fritidshem behöver du arbeta eller studera. Om du är sjuk eller föräldraledig samtidigt som barnet har behov av sommarverksamhet ska du ansöka om utökad vistelsetid.
 • Reglering av öppettider i fritidshem och rätt för rektor har rätt att begära in intyg för placering
  I tidigare riktlinjer har det inte funnits någon reglering av öppettider i fritidshemmet, vilket nu införs. Öppettiderna för fritidshem har beslutats vara kl. 06.00-18.30.

  Rektorn för fritidshemmet har nu också rätt att begära arbets- eller utbildningsintyg från dig som förälder som grund till er rätt till placering. Den intygsrätten finns sedan tidigare när det gäller placering i förskolan.

 • Ny grund för bedömning av vistelsetid på fritidshem
  Grunden för placering i fritidshem följer nu samma princip som i förskolan, alltså att fritidshem erbjuds er föräldrar i den omfattning som behövs utifrån ert arbete eller studier.
  Detta har tidigare inte varit reglerat för fritidshem.

Under onsdagens nämndssammanträde fattade utbildningsnämnden beslut om dessa förändringar i riktlinjen som styr förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Den nya versionen av riktlinjen kommer att publiceras på vaxjo.se Länk till annan webbplats. 1 juni 2021.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022