Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning införs för åk 8 och 9 på Teleborg Centrumskola och Pär Lagerkvistskolan

Beslutet är fattat av utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) på rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Kronoberg. Beslutet gäller från och med onsdag 28 april till och med fredag 7 maj med anledning av en utökad smittspridning.

Genom att införa distansundervisning för dessa årskurser på berörda skolor hoppas Växjö kommun kunna bryta smittkedjan. Då smittspridningen i dagsläget är begränsat till elever i årkurs 8 och 9 kommer elever i årskurs 7 fortsatt ha undervisning på skolan. Vissa elever med behov särskilt stöd kan undantas från beslutet efter dialog med rektor.

Övriga åtgärder under distansperioden

  • Skolornas fritidsgårdsverksamhet kommer vara stängd kvällstid och endast vara öppen för elever i årskurs 7 under dagtid.
  • All simundervisning ställs in för årskurs 8 och 9 på berörda skolor.
  • All undervisning för elever från andra skolor ställs in på Teleborg Centrumskola och Pär Lagerkvistskolan, till exempel språkval och hemkunskap.
  • Under pågående distansundervisning kommer samtliga elever erbjudas möjligheten till att beställa och hämta ut matlådor.

Eleverna på Pär Lagerkvistskolan och Teleborg Centrumskola fick information om beslutet under dagen. Berörda vårdnadshavare har fått eller kommer få mer detaljerad information om distansundervisningens upplägg och matfrågan av respektive skola senare under kvällen.

Senast uppdaterad: 27 april 2021