Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Norregårdskolan inför distansundervisning för årskurs 8 och 9 efter ökad smittspridning

Beslutet är fattat av utbildningsnämndens ordförande Ida Eriksson (M) på rekommendation av smittskyddsläkaren i Region Kronoberg. Beslutet gäller från och med torsdag 6 maj till och med onsdag 12 maj med anledning av en utökad smittspridning.

Genom att införa distansundervisning för årkurs 8 och 9 på Norregårdskolan hoppas Växjö kommun och smittskyddsläkaren att smittkedjan kommer brytas. Då vi inte ser samma smittspridning i årkurs 7 som övriga klasser kommer eleverna i årskurs 7 fortsatt ha närundervisning på skolan. Vissa elever med behov av särskilt stöd kan undantas från beslutet om distansundervisning efter dialog med rektor.

Övriga åtgärder under distansperioden

  • Skolornas fritidsgårdsverksamhet kommer vara stängd kvällstid och endast vara öppen för elever i årskurs 7 under dagtid.
  • All simundervisning ställs in för årskurs 8 och 9 på skolan.
  • All undervisning för elever från andra skolor ställs in på Norregårdskolan, till exempel språkval och hemkunskap.
  • Under pågående distansundervisning kommer samtliga elever erbjudas möjligheten till att beställa och hämta ut matlådor.

Eleverna på Norregårdskolan fick information om beslutet under dagen. Berörda vårdnadshavare har fått eller kommer få mer detaljerad information om distansundervisningens upplägg och matfrågan av skolan under dagen.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021