Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information om skolavslutningar, studenten, studentbal med mera

Med anledning av rådande pandemi kommer inte heller årets skolavslutningar och student bli som vanligt. Här kan du som vårdnadshavare läsa vad gäller.

Skolavslutning för grundskolorna

11 juni är sista skoldagen för våra grundskolor. Precis som i fjol blir skolavslutningen lite annorlunda och coronaanpassat. Varje klass kommer att träffas klassvis och ha en liten avslutningsceremoni i respektive klassrum. Tyvärr kommer inte vårdnadshavare eller övrigt släkt kunna närvaro. Det finns möjlighet för grundskolorna att livesända delar av skolavslutningen så vårdnadshavare kan delta digitalt. Varje skola avgör själva om de vill göra så eller inte.

Vårdnadshavare och elever kommer få mer information om upplägget för skolavslutningen och eventuell länk till livesändning från sin skola när det närmar sig.

Studenten 2021

Våra tre gymnasieskolor kommer göra sitt yttersta för att anordna en trevlig och lyckad studentdag för våra elever, men det kommer vara utformad utifrån rådande omständigheter.

Studentutspring

Precis som i fjol kommer eleverna samlas klassvis, utspridda i skolornas lokaler och därefter ha sitt utspring som kommer att ske utspritt enligt ett löpande schema (tider för utspring för respektive skola och klass finns i länkar nedan).

För att undvika stora folksamlingar kommer varje elev få ha max två gäster på plats som tar emot dem. Det är väldigt viktigt att samtliga inblandade tar sitt ansvar och följer de anvisningar som finns på plats.

Samtliga utspring kommer att livesändas och kunna följas via länk.

Mer information och länkar till livesändningar kommer att kommuniceras ut på www.vaxjo.se och från respektive gymnasieskola när det närmar sig.

Studentbal

Det kommer inte att arrangeras någon studentbal i Växjö kommuns eller studentkårernas regi då det inte är möjligt eller tillåtet med nuvarande lägesbild och restriktioner.

Studentflak

Transportstyrelsen har i samråd med Folkhälsomyndigheten förlängt förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande till och med 30 juni 2021 för att minska risken för smittspridning.

Frågor och svar om regler kring studentflak – Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vi vill återigen poängtera att alla våra grundskolor och gymnasieskolor kommer göra allt de kan för att anordna trevliga och uppskattade avslutningar för våra elever på ett smittsäkert sätt. Vår förhoppning är att kunna starta upp höstterminen 2021 med närundervisning på plats i skolorna igen.

Vi vill också skicka med en uppmaning till barn, elever och vårdnadshavare att vi alla hjälps åt och tar vårt ansvar för att undvika smittspridning, både vad gäller avslutningsaktiviteter i skolans regi men även privat.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022