Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om ny förskola på Vikaholm klart

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna nybyggnation av en ny förskola i östra delen av Vikaholm i Växjö. Nybyggnationen omfattar förskola för 150 barn och ett nytt tillagningskök.

-Nu är beslutet på plats och det är äntligen dags att påbörja arbetet med en ny förskola på Vikaholm. Förskolan är efterlängtad och kommer vara en härlig plats för många barn i framtiden, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden

Växjö kommun ser behov av fler förskoleplatser i området runt Vikaholm. Nu har beslut tagits om att utöka antalet förskoleplatser med en nybyggnation. Torpa förskola, som är namnförslaget, kommer att ha sex avdelningar för yngre barn (1–3 år) och fyra avdelningar för äldre barn (4–6 år). Utöver de 150 ordinarie platser kommer det gå att utöka antalet platser under kortare perioder. Tillhörande tillagningskök har kapacitet att laga mat till förskolans barn samt ytterligare 150 portioner.

Förskolan kommer att ligga på Schanders väg på Vikaholm. Bygglovet för byggnation är godkänt och förskolan kommer att byggas i två plan på totalt 2 146 kvadratmeter.

Förskolan börjar byggas sommaren 2021 och beräknas vara klar i november 2022.

Illustrationsbild över Torpa förskola

Illustration: LBE Arkitekter

Senast uppdaterad: 19 maj 2021