Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun gör satsningar på elever och personal för att kompensera utbildningsskuld

Ökad grundbemanning, förstärkt barn- och elevhälsa samt utökad lovskola och läxhjälp är några av de satsningar som utbildningsnämnden gör under hösten 2021 för att kompensera för den befarade utbildningsskulden som coronapandemin fört med sig.

Under hösten 2021 kommer utbildningsnämnden i Växjö kommun göra flera satsningar inom olika personal- och elevområden. Syftet är att kompensera för den befarade utbildningsskulden, i form av distansundervisning och sjukfrånvaro, som coronapandemin medfört. Satsningarna som kommer genomföras är:

  • En förhöjd grundbemanning med 4.5 mkr till förskolan, grundskolan och gymnasiet där centralt placerade poolanställd personal (fem per skolområde) kan förstärka ordinarie grundbemanning vid tillfällig personalfrånvaro.
  • Förstärka barn- och elevhälsans psykosociala uppdrag med totalt 1.7 miljoner kronor, satsningen går till en utökad bemanning som avser grundskola och gymnasium.
  • Utökad lovskola och läxhjälp för att stötta elever i grund- och gymnasieskolan att nå kunskapsresultaten.
  • Förstärkt satsning på digitalisering och matematik genom ett pilotprojekt, Matteappen.

- Våra barn, ungdomar och personal har på olika sätt fått dra ett enormt tungt lass under denna pandemi. Vi vet att distansundervisning i olika skeden har varit tuff för många och därför känns det otroligt skönt och viktigt att kunna presentera dessa långsiktiga satsningar som vi verkligen tror på, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Satsningarna finansieras av egna medel samt av statsbidrag från den så kallade coronamiljarden.

Senast uppdaterad: 17 juni 2021