Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fler antal elever når gymnasiebehörighet trots coronapandemin

Långsiktigt kvalitetsarbete, hög andel behöriga lärare och sommarskolan bedöms ligga bakom resultaten.

När årets betyg sattes för eleverna i årskurs 9 på de kommunala skolorna kunde Växjö kommun konstatera att eleverna gör sitt bästa resultat på över 5 år. 86,6 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Läsåret 16/17 var samma siffra på 78,6 procent.

- Det är glädjande att se att vårt långsiktiga arbete med kunskapsfokus för att öka måluppfyllelsen och elevernas betyg har gett resultat, trots 1,5 år av pandemi som ställt stora krav på både våra elever och lärare, säger Ida Eriksson (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Hög andel behöriga lärare

Sedan flera år tillbaka har Växjö kommun en sommarskola för elever i årskurs 8 och 9 med syftet att öka gymnasiebehörigheten, vilket har bidragit till utvecklingen. En annan faktor till det förbättrade resultatet är att Växjö kommun har en hög och ökande andel behöriga lärare i sina kommunala skolor. Med 86 procent behöriga lärare i kommunen, ligger Växjö över rikssnittet som är på 80,5 procent.

- Det är såklart en avgörande faktor och något vi måste fortsätta jobba med och prioritera. Genom att ha välfungerande skolor med behöriga och legitimerade lärare kan vi bättre tillgodose alla elevers olika behov och ge dem den stimulans de behöver för att utvecklas i sitt lärande, säger Anders Elingfors.

Utöver gymnasiebehörigheten har även snittet för elevernas meritvärde ökat från 221,6 till 226,9. Meritvärdet är summan av elevens 16 eller 17 bästa betyg.

Senast uppdaterad: 7 juli 2021