Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årets personalstipendiater utsedda

Varje år delar utbildningsnämnden ut personalstipendium till personal som på något sätt utmärkt sig i sitt arbete. Varje stipendium är på 10 000 kronor och delas ut för att uppmärksamma medarbetarnas insatser och allt det goda arbete de gör.

2021 års stipendiater är:

  • Adbirisak Ali Dige, elevstödjare, Kungsmadskolan
  • Consuelo "Cotty" Olivares Serrate, förskollärare, Högstorps förskola
  • Linda Delefelt, skolsköterska, Pilbäckskolan
  • Nina Ivarsson, förskollärare, Palettens förskola
  • Åsa Mönster, kurator, södra området

Motiveringar

Adbirisak Ali Dige, elevstödjare, Kungsmadskolan

Ali har på ett systematiskt och förtjänstfullt sätt jobbat för ökad trygghet och säkerhet på Kungsmadskolan sedan 2016. Alis huvudsakliga uppdrag går ut på att vara en trygg vuxen som rör sig i skolans öppna ytor. Ali möter alla ungdomar på ett lugnt och förtroendeingivande sätt och har lätt för att bygga relationer med och mellan ungdomarna. I sitt uppdrag har Ali tät kontakt med skolans övriga personal och han är starkt bidragande till den lugna och trygga arbetsplats som Kungsmadskolan är idag för såväl elever som personal.

Consuelo "Cotty" Olivares Serrate, förskollärare, Högstorps förskola

Cotty har under året som gått arbetat för att höja den språkutvecklande måluppfyllelsen för samtliga barn på medverkande enheter. All personal har fått möjlighet att fördjupa, utveckla och förfina sina arbetsmetoder genom den kompetenshöjande insatsen läslyftet Läsa och berätta, där Cotty varit handledare. Cotty har alltid barns perspektiv för ögonen och är en pedagog som gärna fördjupar sina kunskaper. Hennes insats har gett verksamheten ett lyft och därmed också bra förutsättningar för barns framtida utbildningsmöjligheter.

Linda Delefelt, skolsköterska, Pilbäckskolan

Linda arbetar som skolsköterska men hennes gärning överskrider vida de förväntningar man kan ha på en sådan. Förutom att hon är en självklar trygghet för våra elever, så har hon genom åren blivit en nyckelperson på skolan. Med sin helhetssyn på hälsa och med sin härliga positiva natur är hon en person alla på skolan, vuxna som barn, gillar och gärna vänder sig till för stöd och samtal.

Nina Ivarsson, förskollärare, Palettens förskola

Nina är en ung, entusiastisk pedagog som tar ansvar för och driver det pedagogiska arbetet på sin avdelning med bravur. Nina är alltid glad och positiv och detta smittar av sig på kollegor. Hon är omtyckt av barn och av kollegor. Hon är också den som driver Palettens arbete med digitalisering som är ett av våra prioriterade mål samt bidrar till utvecklingen av våra andra mål. Hon är nyfiken och vågar prova nya saker och delar med sig till kollegor på ett sätt som bidrar till hela förskolans utveckling. Hon har ett ödmjukt sätt och stort tålamod när hon hjälper kollegor med olika saker inom det digitala.

Åsa Mönster, kurator, södra området

I en tid där psykisk ohälsa ökar bland våra ungdomar är det oerhört viktigt med vuxna som kan möta dessa elever och stötta dem i deras sociala och psykiska bekymmer. Åsa är tillgänglig för eleverna och en drivande kraft i skolans totala elevhälsoarbete och bidrar genom arbetet i likabehandlingsteam och värdegrundsgrupp till verklig skolutveckling.

Stort grattis till alla fem stipendiater!

Senast uppdaterad: 25 augusti 2021