Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny rutin för anpassade måltider för barn och elever med särskilda behov

Sedan augusti finns en ny rutin för anpassning av måltider för att barn och elever med särskilda behov ska kunna klara av sin skolgång eller vistelse på förskolan.

En del barn och elever har särskilda behov för att klara av mat och måltider, då kan man behöva anpassa måltiderna till det enskilda barnet/eleven. Nu har Växjö kommun tagit fram en rutin för hur detta ska göras som börjar gälla från och med höstterminen 2021.

Vilka kan få anpassade måltider

Rutinen gäller barn och elever där behov av anpassade måltider i förskola/skola kommit fram utifrån

  1. medicinskt konstaterad somatisk och/eller neuropsykiatrisk orsak
  2. pågående eller i väntan på medicinsk och/eller neuropsykiatrisk utredning
  3. genomförd medicinsk och/eller neuropsykiatrisk utredning där svårigheter påvisats, utan att diagnos kunnat fastställas.

Rutinen gäller för alla måltider som Växjö kommun tillhandahåller i förskola, grundskola och gymnasium.

Vad innebär rutinen

  • Vårdnadshavare till ett barn som har behov av anpassade måltider kontaktar sin rektor via Växjö kommuns kontaktcenter telefonnummer 0470-410 00.
  • Efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev kan information från relevant läkarintyg och/eller eventuella utredningar användas för att bestämma lämpliga måltidsanpassningar.
  • Då det behövs en anpassad meny planeras en rullande meny i dialog mellan vårdnadshavare, elev, måltidsorganisationen.
  • Precis som vid andra behov av kostanpassningar, till exempel specialkost på grund av intolerans eller allergi, så behöver nytt underlag från vårdnadshavare/myndig elev lämnas in inför varje nytt läsår.

Utgångspunkten är alltid att barnet/eleven, så långt som det är möjligt, ska kunna äta av de befintliga maträtterna på aktuell matsedel.

För mer information

Finns det frågor så kontakta rektor.

Mat och hållbara måltider - Vaxjo.se

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021