Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år

Folkhälsomyndigheten beslutade 16 september att även 12- till 15-åringar ska erbjudas vaccin mot covid-19. För att kunna nå så många som möjligt kommer Växjö kommun att erbjuda vaccinering på kommunens högstadieskolor.

Barn som går i årskurs 6 och har fyllt 12 år kommer att erbjudas vaccination på den högstadieskola där eleven får sin undervisning i moderna språk.

Vaccination mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen. För att barn ska kunna bli vaccinerade krävs en ifylld hälsodeklaration och samtycke från vårdnadshavare.

Region Kronoberg skickar hem blankett om samtycke och hälsodeklaration till alla som erbjuds denna vaccination. Blanketterna ska sedan tas med till skolan den dag då vaccinationen sker. Information om datum för vaccinering kommer inom kort från respektive skola.

Vaccination kommer även att erbjudas av de fristående grundskolorna för elever som är 12 till 15 år.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022