Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sommarläger för barn och unga på Wilhelmshill

Från och med sommaren 2022 kommer Växjö kommun att erbjuda dagläger för barn och ungdomar på Wilhelmshill. Unga och pensionärer ska även kunna involveras som feriearbetare eller aktivitetsledare.

- Vi vill att alla barn och unga vuxna ska få en rolig och utvecklande sommar. Att vi nu erbjuder sommarläger vid Wilhelmshill skapar inte bara fler meningsfulla aktiviteter för barn och unga på sommarlovet utan bidrar även till fler arbetstillfällen för unga vuxna i form av ledarroller vid den nya daglägerverksamheten, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar i grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Lägerverksamheten riktas till barn i förskoleklass till årskurs 6 medan den öppna verksamheten riktar sig till hela målgruppen där olika aktiviteter planeras för olika åldrar inom målgruppen.

De lägerverksamheter som kommer bedrivas under sommaren 2022 är bland annat Läger med fokus på demokrati och delaktighet, Skrivardagar, Tjejläger, sommarfritidsgård. Dessutom kommer det arrangeras öppna verksamheter som sommarfritidsgård och skolavslutningsarrangemang. Scensommar kommer även arrangera föreställningar på Wilhelmshill.

Genom Växjölöftet sommar anställs ungdomar som aktivitetsledare genom feriearbete. Samverkan kommer även ske med pensionärsföreningar för att kunna engagera pensionärer som aktivitetsledare. Förhoppningen är att detta ska leda till möten mellan olika åldersgrupper på Wilhelmshill.

- Wilhemshill ska ses som ett allaktivitetshus och inredas så att både barn, ungdomar och vuxna kan trivas. Förutom att engagera pensionärer på olika sätt om de så önskar vid läger för barn och ungdomar kommer luckor i schemaläggningen att erbjudas pensionärsföreningar för egna aktiviteter under arbetsnamnet ”pensionärsfritidsgård”, säger Jonna Welin, fritidsgårdschef.

Huvudansvaret för verksamheten på Wilhelmshill kommer vara på utbildningsförvaltningen som genomför sommarläger i samverkan med förvaltningen arbete och välfärd och kultur- och fritidsförvaltningen. Inför uppstarten av sommarlägerverksamheten har en genomlysning av lokalerna på Wilhelmshill genomförts. Under sommaren 2022 kommer verksamheten främst att bedrivas på markplan. Justeringar kommer göras för att tillgänglighetanpassa huset och miljön runt huset framöver.

Förslaget att starta sommarläger på Wilhelmshill kommer från Blågröna Växjö som tidigare i år lämnade in en skrivelse om sommarläger på Wilhelmshill med möjlig start sommaren 2022.

Fakta Wilhelmshill

  • Wilhelmshill är en gul trävilla som ligger på Evedal i Växjö, vid Helgasjöns strand.
  • Växjö kommun tilldelades under sent 1800–tal Evedals rekreationsområde och Wilhelmshill i ett gåvobrev.
  • Med gåvan följde även ett krav på att området skulle vara till gagn för Växjöborna.
Senast uppdaterad: 11 februari 2022