Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart med ny teknisk spetsutbildning på Teknikum

Teknikum har fått godkänt på sin ansökan att bedriva riksrekryterande spetsutbildning på teknikprogrammet. Målsättningen är att utbildningen ska kunna starta redan till höstterminen 2022 och bedrivas i nära samarbete med Linnéuniversitetet.

- Det är fantastiskt roligt att vi får chansen att starta spetsutbildning i teknikvetenskap på Teknikum. Det är ett kvitto på att vi i flera år har bedrivit utbildning i absolut toppklass och nu kommer den att bli ännu bättre, säger Magnus Nilsson, rektor på Teknikprogrammet på Teknikum.

Den nya utbildningen ska ge en särskild fördjupning och breddning inom hållbar energi vid teknikprogrammet och kommer att genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö. Eleverna kommer att erbjudas universitetskurser inom teknikområdet i första hand under årskurs 3, men även under årskurs 2.

- Denna utbildning blir en viktig del i Teknikums profilering som en attraktiv gymnasieskola med hög teknisk kompetens på alla program, säger Christian Sandahl, verksamhetschef på gymnasiet.

Målet är att utbildningen ska kunna starta redan höstterminen 2022. Högst 30 elever får påbörja spetsutbildningen varje år.

Bakgrund:
Växjö kommun ansökte den 13 september 2021 om att få delta i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Ansökan avser särskild fördjupning och breddning inom hållbar energi vid teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap vid Teknikum i Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 10 december 2021