Välkommen till grundskolornas informationsträffar inför skolvalet

Inför valet av skola till årskurs sju och förskoleklass bjuder Växjö kommuns grundskolor in till informationsträffar för att berätta mer om skolorna och deras verksamhet.

Mellan den 15-31 januari är det dags att söka skola i skolvalet, för de barn och elever som till höstterminen börjar årskurs sju och förskoleklass.

Alla grundskolor i Växjö kommun anordnar informationsträffar för att visa upp skolorna. På grund av en ökad smittspridning av covid-19 anordnar vissa skolor digitala informationsträffar. Du hittar aktuella datum och tider och länk till digitalt informationsmöte på skolornas webbplatser.

Skolornas datum och tider för informationsträffarna.

Har du frågor om skolvalet? Då hittar du mer information på vaxjo.se/skolval.

Senast uppdaterad: 14 februari 2022