Åtgärder inom förskola och skola för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och minska smittspridning

Läget är just nu mycket ansträngt bland flera av Växjö kommuns verksamheter, med hög sjukfrånvaro bland medarbetare inom främst utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. För att kunna upprätthålla kvalitén i dessa verksamheter och prioritera samhällsviktiga verksamheter, vidtas nu flera åtgärder.

Den som har möjlighet rekommenderas hålla barn hemma

Vårdnadshavare med barn och elever i förskola och fritidshem som har möjlighet att ha sitt barn hemma och som kan lösa barnomsorg på annat sätt rekommenderas att göra det på grund av rådande pandemisituation och den personalbrist som råder.

- Läget är ansträngt på våra förskolor och skolor med hög frånvaro bland vår personal. Om vårdnadshavare som har möjlighet att hålla sina barn hemma gör det, kan vi se till att hålla öppet för de som har samhällsviktiga tjänster så att de ska kunna ta sig till sina jobb. Det handlar inte om att vi uppmanar vårdnadshavare att ta ledigt från sina jobb utan att se över möjligheten att hjälpas åt, säger Ida Eriksson (M) ordförande i utbildningsnämnden.

De vårdnadshavare som har möjlighet att ha sitt barn hemma ska fylla i en ansökan om avgiftsbefrielse via e-tjänst Länk till annan webbplats.. Ansökan ska göras senast torsdag klockan 12.00 för att gälla nästkommande vecka eller veckor. Avgiften för aktuell period kommer att återbetalas till de föräldrar som anmält frånvaron och inte nyttjat platsen.

Möjlighet att delta digitalt

En annan åtgärd är att elever som går i gymnasieskolan eller på högstadiet och som är frånvarande på grund av hemkarantän eller lättare symtom på luftvägsinfektion relaterat till covid-19, nu kan få möjlighet att delta i undervisningen digitalt. Det är upp till varje rektor att bedöma om den möjlighet kan ges på respektive skola.

- Vårt viktigaste uppdrag är att se till att elever får med sig tillräckliga kunskaper när de lämnar utbildningssystemet och att de får ut sin examen. Genom att erbjuda distansundervisning till de elever som inte kan gå till skolan på grund av hemkarantän eller sjukdom ser vi till att de inte halkar efter i sin utbildning, säger Ida Eriksson (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Möjligheten till digital undervisning kan erbjudas till de eleverna som är för snuviga för att vara i skolan, men tillräckligt pigga för att kunna hänga med i undervisningen på distans och kan därigenom få sin rätt till undervisning tillgodosedd.

Fritidsgårdar stängs och undervisning där skolor blandas ställs in

För att minska risken för smittspridning bland eleverna och för att fritidspersonalen ska kunna hoppa in och stötta upp mer i skolans verksamhet håller också alla fritidsgårdar stängt från den 19 januari och fram till sportlovet. Det innebär att fritidsgårdarna stänger när skolan stänger på eftermiddagen. Sedan tidigare är beslut fattat om att ställa in undervisning där elever från olika grundskolor blandas, till exempel vid undervisning i moderna språk. Det beslutet gäller till den 31 januari 2022.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022