Avgiftsbefrielse för att hålla barn hemma från förskola och fritidshem

Vårdnadshavare som har barn i förskola eller fritidshem och som har möjlighet att ha sitt barn hemma rekommenderas att göra det på grund av rådande
pandemisituation. Avgiften för den aktuella perioden kommer återbetalas för vårdnadshavare som anmäler frånvaro och inte nyttjar platsen.

Läget är just nu ansträngt på våra förskolor och skolor med hög frånvaro bland personalen. För att minska påverkan vidtas nu flera åtgärder för att barnomsorg för samhällsviktiga tjänster ska prioriteras genom att vårdnadshavare som har möjlighet att hålla sina barn hemma kan få en avgiftsbefrielse för perioden.

Ansökan om avgiftsbefrielse görs via e-tjänst och ska göras senast torsdag klockan 12.00 för att gälla nästkommande vecka.

Beslutet om att ge avgiftsbefrielse till vårdnadshavare som har sina barn hemma från förskola och fritidshem gäller från och med den 19 januari 2022 till och med den 18 februari 2022

Senast uppdaterad: 1 februari 2022