Delvis distansundervisning på gymnasieskolorna

På grund av en utökad smittspridning och hög frånvaro bland elever och personal kommer elever i gymnasieskolan att delvis kunna ha distansundervisning från den 20 januari 2022 till den 4 februari 2022 för att upprätthålla så god undervisningskvalitet som möjligt. 

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Vilka klasser som under perioden kommer att ha distansundervisning beslutas av respektive rektor.

Elever som har distansundervisning har möjlighet att beställa matlådor. Mer information om hur du beställer matlådor finns i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det är aktuellt smittläge för elever och personal som avgör om elever kan återgå till närundervisning den 7 februari 2022.

Stöd och hjälp

Om en elev har behov av att komma i kontakt med elevhälsan under distansundervisning kan ni kontakta mentor som förmedlar vidare kontakter.
Om det finns elever som har särskilda skäl för att vistas i skolan kommer de att kunna göra det under perioden med distansundervisning. Beslut om detta fattas av rektor och berörda elever och vårdnadshavare kontaktas av respektive mentor.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022