Distansundervisning för flera klasser

På grund av en utökad smittspridning och efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kronoberg har flera klasser på både grundskola och gymnasium distansundervisning under perioden 19–24 januari.

De klasser som kommer ha distansundervisning är årskurs 4 på Lillestadskolan, årskurs 4 på Ulriksbergskolan, årskurs 5 på Sandsbro skola, årskurs 5 på Öjaby skola, klass 8G på Norregårdskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Vårdnadshavare som behöver vara hemma med barn som har distansundervisning kan ansöka om vård av barn via Försäkringskassan.

Distansundervisningen sker i realtid och eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Övriga årskurser fortsätter med närundervisning på skolorna som vanligt, då det inte är en omfattande smittspridning där.

Elever som har distansundervisning har möjlighet att beställa matlådor. Mer information om hur du beställer matlådor finns i vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Nytt besked om när eleverna kan återgå till närundervisning tas på måndag 24 januari.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022