Fler åtgärder vidtas för att minska smittspridning - Kulturskolan pausar sin verksamhet

Idag tog utbildningsnämnden beslut om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 och för att klara av den ansträngda bemanningssituationen inom utbildningsförvaltningen. Bland annat pausar Kulturskolan sin verksamhet under en period.

Besluten som fattades idag gäller till och med den 4 februari:

  • Kulturskolan pausar sin verksamhet från den 24 januari. En reducering av terminsavgift för undervisning i Kulturskolan kan göras.
  • All simundervisning inom utbildningsförvaltningens alla verksamheter ställs in.
  • Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål ska genomföras via distans i så hög utsträckning som möjligt.
  • Rektorer ges möjlighet att själva ta beslut om delvis distans för årskurs 4-9. Rektorer kan ta beslut om till exempel enskilda klasser eller en årskurs på skolan ska gå över till distans.
  • Ingen undervisning ska förekomma där elever i grundskolan har undervisning på annan skolenhet.

De nya åtgärderna införs med hänvisning till den höga smittspridning och höga frånvaro bland personal och elever i utbildningsförvaltningens verksamheter. Utbildningsförvaltningen prioriterar kärnuppdraget och att kunna säkerställa omsorgen för barn till vårdnadshavare som är i allra störst behov.

- Läget bland vår personal är just nu väldigt ansträngt. Nu måste vi fokusera på vårt kärnuppdrag och då måste vi prioritera inom våra verksamheter under en period, säger Ida Eriksson (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Besluten gäller till och med 4 februari men kan komma att förlängas om smittläge och personalfrånvaro inte förbättras under perioden.

Sedan tidigare har även en rekommendation gått ut till vårdnadshavare med barn och elever i förskola och fritidshem som har möjlighet att ha sitt barn hemma och som kan lösa barnomsorg på annat sätt att göra det. Vårdnadshavare som håller sina barn hemma från förskola och fritids kan ansöka om avgiftsbefrielse under perioden.

Elever som går i gymnasieskolan eller på högstadiet och som är frånvarande på grund av hemkarantän eller lättare symtom på luftvägsinfektion relaterat till covid-19, kan erbjudas möjlighet att delta i undervisningen digitalt.

Fritidsgårdarna håller stängt fram till sportlovet. Fritidsgårdarna stängs när skolan stänger på eftermiddagen och fritidspersonalen stöttar upp i skolans verksamhet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022