Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stabilare bemanningssituation inom utbildningsförvaltningen - flera insatta åtgärder tas bort 

Från och med den 5 februari upphävs flera av de åtgärder som sattes in för att minska smittspridningen av covid-19 och för att klara av den ansträngda bemanningssituationen på Växjö kommuns förskolor och skolor.

- Vi är i ett annat läge i pandemin nu och åtgärderna som vidtas från utbildningsförvaltningens sida behöver stå i proportion till den effekt de förväntas ges, säger Ida Eriksson (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Att flera åtgärder nu försvinner innebär bland annat att Kulturskolan kan öppna sin verksamhet från och med måndag 7 februari. Elever i grundskolan kan få ha undervisning på annan skola och simundervisningen återupptas. Modersmålsundervisning och studiehandledning genomförs som närundervisning. Beslut om distansundervisning för årskurs 4-9 samt gymnasiet flyttas åter till utbildningsnämnden. Fritidsgårdarna kommer också öppna upp sin kvälls- och helgverksamhet succesivt från 7 februari.

Rekommendation att hålla barn hemma kvarstår

Rekommendationen att ha sina barn hemma från förskola och fritidshem ligger kvar till och med vecka 7 och förskolor och fritidshem har fortsatt möjlighet att anpassa tider och slå samman enheter.

Med reservation för att ändringar kan ske med snabbt varsel om situationen kring smittspridning eller bemanning förändras.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022