Skolvalet- detta händer nu

När kommer placeringsbeskedet? Får jag mitt förstahandsval? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Skolvalet här.

Den 31 januari var sista dagen att göra ett aktivt skolval till de barn som till hösten ska börja förskoleklass eller årskurs sju hösten 2022. På utbildningsförvaltningen pågår nu arbetet med att sammanställa resultatet.

Placeringsbeslutet skickas ut i slutet av mars med information om vilken skola barnet har placerats på och hur du gör om du har frågor kring placeringen.

Har ditt barn inte fått sitt förstahandsval betyder det att det varit fler sökande till den skolan än vad det finns platser, och de barn som har förtur enligt syskonförtur och relativ närhet har fått platsen.

Om jag är nöjd med placeringsbeslutet, behöver jag göra något ytterligare?

Nej.

Hur gör jag om jag inte är nöjd med placeringsbeslutet?

Du kan välja att ansöka om byte av skola.

Varför kan jag inte få ett placeringsbesked redan nu?

Alla val som gjorts behöver kontrolleras. Bland annat syskonförtur och andra förturskriterier på de skolor där det är fler sökande än det finns platser.

Om jag har glömt att söka skola i skolvalet till mitt barn, vad händer då?

Ditt barn kommer att få en placering på en skola i kommunen, dock inte med säkerhet den närmaste.

Mer information om skolvalet.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022