Så hanterar våra förskolor och skolor barns oro och frågor

Många barn och elever kan känna en oro över stämningsläget i Europa till följd av kriget i Ukraina.

Växjö kommun är både medvetna och förberedda på att det kan finnas många barn och elever i våra verksamheter som kanske känner oro över situationen i Europa just nu och att de även kan ha frågor och funderingar.

Om ett barn eller en elev känner oro över något, oavsett ämne, har medarbetare inom förskola och skola både utbildning och erfarenhet av att samtala och bemöta detta. De finns på plats som stöd, lyssnar in och för vid behov en dialog med barnet eller eleven utifrån hens ålder och mognad.

Om det skulle finnas ett utökat samtalsbehov hos någon elev finns enhetens elevhälsa tillgänglig för den som behöver det.

Som vanligt jobbar Växjö kommuns förskolor och skolor utifrån likabehandlingsplaner, Växjö kommuns värdegrund samt med ett källkritiskt förhållningssätt även i den här frågan.

Hur vi kan möta barn och elever med oro för krig – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.
Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022