Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ge dina synpunkter i vår förskole- och skolundersökning

Förskole- och skolundersökningen genomförs varje år för att ta reda på hur barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Elever i grund- och gymnasieskolan kan svara på enkäten fram till den 25 mars. För övriga är enkäten öppen mellan 21 mars till 1 april.

Förskolebarn och elever i förskoleklass ska svara på enkätfrågorna tillsammans med sina vårdnadshavare. Från årskurs 1 till gymnasiet svarar eleverna själva på frågorna under skoltid. Alla svar är anonyma.

Enkäten är digital och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Frågorna går att få översatta till flera olika språk och tar runt tio minuter att besvara och svaren hjälper oss att få en bra nulägesbild av alla verksamheter – vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre.

Enkäterna. De finns i olika versioner, beroende på vilken verksamhetsform
som barnen/eleverna går i.

Elever i grund- och gymnasieskolan kan svara på enkäten från 7 till 25 mars. För övriga är enkäten öppen mellan 21 mars till 1 april.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Senast uppdaterad: 16 mars 2022