Dags att ansöka till sommarskola 2022

Går du eller ditt barn i årskurs 8 eller 9 i grundskolan eller på gymnasiet och har svårt att nå målen i vissa ämnen? Mellan den 13-23 juni erbjuder Växjö kommun sommarskola till de elever som behöver extra tid och hjälp att nå målen. Ansök senast den 30 april.

Sommarskolan äger rum på Fagrabäckskolan för årkurs 8 samt Katedralskolan för årkurs 9. För nationella programmen på gymnasiet anordnas sommarskolan på Teknikum medan introduktion- och språkintroduktion är på Katedralskolan. Ämnen eleverna kan få undervisning i är matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk.

Ansökan till sommarskola 2022

Ansökan görs via kommunens e-tjänst senast 30 april som nås via länken nedan och det går endast söka och välja ett ämne. Efter det lämnas ansökan till rektorn på skolan som beslutar om eleven ska erbjudas sommarskola. Det är viktigt att du som elev pratar med din mentor eller den lärare du har i det ämne du vill läsa i sommarskola innan du ansöker till sommarskola

Sommarskolan är gratis och bjuder även på lunch under dagarna.

Mer information och ansökan till sommarskola.

Senast uppdaterad: 25 mars 2022