Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Digital läxhjälp utanför skoltid för våra elever

Växjö kommun har inlett ett samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund för att öka tillgängligheten till likvärdig läxhjälp utanför skoltid. Tjänsten heter Läxhjälp Online och är tänkt att börja användas senare under hösten 2022.

Bakgrunden till samarbetet bygger på en undersökning som utbildningsförvaltningen genomförde under våren 2022. Där framgick att flertalet elever och vårdnadshavare ställde sig positiva till att erbjudas kompletterande läxhjälp även utanför skoltid. Likvärdighet är ett stort fokusområde inom skolverksamheten redan idag och nu görs denna satsning för att bidra till ökad likvärdighet även utanför skoltid.

Om tjänsten Läxhjälp online

Läxhjälp online är ett komplement till olika sätt av läxstöd, med syfte att erbjuda hjälp med läxor utanför skoltid. Elever kan använda tjänsten själva men även vårdnadshavare för att lättare kunna hjälpa sina barn vid behov.

Tjänsten riktar sig till elever i grundskolan (åk 4-9) och är uppbyggd så att det är enkelt att vara anonym för den som vill. Tjänsten är gratis och kommer i ett första skede vara tillgänglig fyra dagar i veckan. Det enda som behövs är en internetuppkoppling till det digitala verktyg kommunen erbjuder.

När tjänsten aktiveras och blir tillgänglig för elever och vårdnadshavare i Växjö kommun kommer mer information läggas på Växjö kommuns webbplats samt via skolorna.

Röda Korset söker fler läxhjälpare

Inför uppstarten av Läxhjälp online i Växjö arbetar Röda Korsets Ungdomsförbund med att rekrytera fler frivilliga läxhjälpare så att tillgängligheten blir bättre och att risken för köer minskar för våra elever och vårdnadshavare.

Om du själv, eller om du känner någon, är intresserad av att bli frivillig läxhjälpare så kan du anmäla ditt intresse på Hjälp till med läxor online! - rkuf.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 1 september 2022