Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sandsbro skola tilldelas årets skolbibliotek 2022

Prisutdelning kommer att ske på Bokmässan i Göteborg, fredag 23 september.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Motiveringen till Sandsbro skolas vinst lyder:

"Årets skolbibliotek 2022 utmärks av en skolledning som ger biblioteket legitimitet att verka som en genomtänkt del i skolans verksamhet. Skolbibliotekarien är en självklar och naturlig samarbetspartner för alla, från pedagoger till elevhälsa. Skolbiblioteket har en inbjudande och tillgänglig miljö. På Sandsbro skola har alla elever en värld av läsning och kunskap att upptäcka i sitt inspirerande bibliotek, med en kunnig bibliotekarie som guide."

Rektor Charlotte Airosto är mycket stolt och glad över utmärkelsen:

- Att bli utsedd till Årets skolbibliotek är hedrande och vi är väldigt stolta. Vi har arbetat hårt och medvetet för att skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolan och nu fick vi bevis på att vi är rätt ute. Vi ser vikten, och vinsten av, att skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs i samtliga verksamheter. Det ger ytterligare en dimension i undervisningen och vi skapar ett tvärprofessionellt samarbete som utvecklar våra tillgängliga lärmiljöer. Att ha med skolbiblioteket hela vägen från planering och genomförande till utvärdering och analys är värdeskapande för eleverna och det kommer vi fortsätta med. 

Senast uppdaterad: 2 september 2022