Tillfälligt ansökningsstopp inom vuxenutbildningen

Den 1 juli inför en ny modell för vuxenutbildningen som kallas Växjölöftet vuxenutbildning. Det innebär att du som studerar inom vuxenutbildningen kommer att välja utbildningsanordnare.

Förändringen ger dig som studerande större valfrihet. Samtliga utbildningsanordnare som får möjlighet att driva vuxenutbildning kommer att kvalitetsgranskas och bli godkända när de uppfyller de krav som kommunen ställer. De kommer också att följas upp och utvärderas regelbundet.

Ansökningsstopp

Införandet av den nya utbildningsmodellen innebär att det blir ett tillfälligt ansökningsstopp till vuxenutbildningen.

Ansökningsstoppet gäller inte för distansstudier via NTI samt lärlingsutbildning. Dessa utbildningar kan du söka till under hela perioden. Om du vill ansöka gör du detta genom ett personligt besök hos vuxenutbildningens studievägledningöppnas i nytt fönster på Kungsgatan 9 i Växjö.

Under förutsättning att avtalen med de nya utbildningsanordnarna blir klara kommer vi att öppna ansökan till vuxenutbildningen igen i månadsskiftet maj/juni. Nya elever kan sedan påbörja sina studier tidigast från 2017-07-03.

Frågor

Har du frågor om ansökningsstoppet kan du prata med vuxenutbildningens studievägledning som du når via telefon 0470-410 00 eller e-post studievagledning@vaxjo.se

Fortlöpande information om när ansökningsstoppet upphör kan du läsa här på webbplatsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2017