Nytt regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2018

Från och med årsskiftet 2018 kommer ett nytt regelverk att börja gälla som berör förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Nytt regelverk

Det nya regelverket innehåller förändringar som är viktiga att veta om för dig som har barn i verksamheterna. Förändringarna handlar bland annat om att du som vårdnadshavare kan tillgodoräkna dig sex månaders kötid istället för de tidigare fyra, och att du har rätt att efter behov lämna dina barn på förskola och fritidshem även om du blir sjukskriven.

Läs om fler förändringar eller ladda ner regelverket i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018