Sommarskola grundskolan åk 8 och 9 och gymnasiets åk 1 och 2 – ansök senast den 26 april

Det går nu att ansöka till sommarskolan fram till den 26 april. Sommarskola är ett bra sätt för eleverna att få extra hjälp, tid och möjlighet att nå målen. Sommarskola för grundskolans åk 8 och 9 och gymnasiets åk 1 och 2 kommer att vara under veckorna 25 och 26, från den 17 juni till den 28 juni. Här finns mer information om sommarskolan och hur du ansöker till sommarskolan.

Om du har missat viktiga moment, eller känner att du har svårt att nå målen (minst betyget E) i något ämne, kan sommarskola vara något för dig. Undervisningen sker i mindre grupper, så din lärare kan lägga mer tid på just dig och anpassa undervisningen individuellt för dig.

Grundskolans åk 8 och 9

Under sommarlovet erbjuder utbildningsförvaltningen sommarskola till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Ämnen man kan få undervisning i är matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk. Efter sommarskola finns möjlighet för dig som gått ut åk 9 att få ditt betyg ändrat till minst betyget E om du uppfyller kunskapskraven för detta. 

Mer information om sommarskola för grundskolans åk 8 och 9 finns i länken nedan.

Sommarskola åk 8 och 9 - ansökan

Gymnasiets årskurs 1 och 2

Ämnen man kan få undervisning i är matematik, engelska, svenska samt svenska som andraspråk. Efter sommarskolan finns möjlighet för dig att göra en prövning i ämnet för ett godkänt betyg. Du prövas då mot alla kunskapskrav i ämnet.

Mer information om sommarskola för gymnasiets åk 1 och 2 finns i länken nedan.

Sommarskola gymnasiet åk 1 och 2 - ansökan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2019