Information om sommarskola

Här finns praktisk information om sommarskola för grundskolans årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolans årskurs 1 och 2. Sommarskolan pågår under nio dagar under tiden 17 juni till den 20 juni och den 24 juni till den 28 juni. 

Här nedanför finns information om tider, lokaler, skolskjuts, lunch, närvaro, sjukanmälan och annan praktisk information. Den här informationen gavs även vid ett informationsmöte den 5 juni på Kungsmadskolan.

Lokaler

Sommarskolan för åk 1 och 2 Nationella program genomförs på Katedralskolan. Samling första dagen i stora entrén.
Sommarskolan för åk 8 och 9 samt för Introduktionsprogram och Språkintroduktion genomförs på Kungsmadskolan. Samling första dagen i stora entrén.
På Katedralskolan kommer cirka 35 elever ha sommarskola och på Kungsmadskolan kommer cirka 190 elever ha sommarskola.

Tider

Sommarskolan pågår 9 dagar under tiden 17 juni till den 20 juni och den 24 juni till den 28 juni.

Dagsprogram

  • 9.00 start
  • Fika
  • Cirka klockan 12.00 - lunch på Kungsmadskolan för alla
  • Klockan 15.15 - dagen slutar

Efter skoldagens slut erbjuds fritidsaktiviteter av våra fritidsledare som även finns med under skoldagen.

Skolskjuts

Grundskoleelever som har minst 5 kilometer till Kungsmadskolan får praktikkort med 20 resor. Delas ut på hemskolan. Gymnasieelever med minst 6 kilometer till Kungsmadskolan får busskort på sin skola. Kontakta expeditionen.

Närvaro

Har man anmält sig sommarskola är det obligatorisk närvaro.

Om man blir sjuk

Sjukanmälan
På Kungsmad ringer man till Marie Sjökvist på telefon 0470/417 90 mellan klockan 8:00 och 9:00
På Katedral ringer man till Hanna Blomquist på telefon 0470/437 56 mellan klockan 8:00 och 9:00
Om elev inte sjukanmäls eller har fått ledigt kommer vi att kontakta hemmet per telefon.

Prövning

Elever i åk 9 och elever i gymnasiet kommer ges möjlighet att genomgå en prövning i slutet av sommarskolan. När man prövar för ett godkänt betyg prövas man mot alla kunskapskrav i ämnet. Elever i Åk 9 som får godkänt betyg och då blir behöriga att söka gymnasiet är med i reservantagningen till gymnasiet.

Elevhälsa

Elever kommer ha tillgång till skolsköterska, kurator och SYV under sommarskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019