Förskole- och skolundersökning 2022

Varje år gör Växjö kommun en undersökning för alla barn och elever. Undersökningen ska ge svar på bland annat hur barnen upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans i förskolan eller skolan.

2022 års enkät är öppen för:

  • grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 7-25 mars.
  • förskola, förskoleklass och grundsärskola 21 mars-1 april.

Här kan du som vårdnadshavare eller elev svara på frågor i en kort enkät. Elever från och med årkurs 1 i grundskolan till och med årkurs 3 i gymnasieskolan besvarar enkäten i skolan och på skoltid. För barn i förskola, förskoleklass och grundsärskola besvaras enkäterna av vårdnadshavare, gärna tillsammans med barnet.

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara. Alla svar är anonyma. Samtliga enkäter gäller endast för kommunala förskolor och skolor och alltså inte för fristående och privat förskolor och skolor.

De barn som går på fritids kommer att besvara en enkät i skolan och en enkät på fritidshemmet.

Var noga med att välja rätt enkät vid länkarna nedanför. När du har kommit in på enkätens första sida kan du välja att få den översatt till det språk som passar dig bäst.

Notera att enkäterna inte öppnar upp för svar förrän måndag 7 mars respektive 21 mars.

Enkät för vårdnadshavare - svara tillsammans med ditt barn:

Enkät för barn och elever - att besvara i skola/fritidshem:

Senast uppdaterad: 17 mars 2022