Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en skolform som bedrivs i skolan under minst 525 timmar per läsår under skolans läsår. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar och/eller studerar eller är aktivt arbetssökande.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

Aktivt skolval

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass får inför skolstart information från Växjö kommun om hur skolvalet går till. Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts på samma villkor som elever i grundskolan.

Mer information om skolornas profilering och pedagogisk inriktning

Läs mer om de olika skolorna för att få veta deras profilering, pedagogiska inriktning, matsedlar, nyheter med mera.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023