Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar, studerar eller är arbetslösa har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Barn har inte rätt till plats om föräldrarna är föräldralediga, arbetslösa eller pensionärer.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år.
Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten.
Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning.

Sök fritids

Du ansöker om fritidshemsplats genom vårt system SAITS på webben.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Fritidsplats - ansök om plats via SAITS

Avgift för fritidshem

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2020:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 986 kr/mån
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 493 kr/mån
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Avgift för lovverksamhet

Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa (se ovan). Ansökan görs via SAITS på kommunens webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Förskola och skola