Förtydligande av rutiner kring utebliven skolskjuts.

Efter de händelser som varit senaste tiden så vill vi förtydliga rutinerna kring vad vi gör vid försenad eller utebliven skolskjuts till Dädesjö respektive Braås skola.

Om ett skolskjutsfordon saknas vid överenskommen avgångstid kan man ringa Länstrafikens kundcenter 0771-76 70 76 för besked. Ett ersättningsfordon ska skickas snarast möjligt.

Morgontur: generellt gäller att elever återvänder hem eller till annan av föräldrarna angiven plats om ett skolskjutsfordon är försenat med mer än 30 minuter.

Eftermiddagstur: elever kontaktar personal på skolan som in sin tur tar kontakt med länstrafiken/skolskjutshandläggare. Eleven ska stanna kvar på skolan tills ersättningsfordonet har kommit.

Då barnen ska åka anslutande skolskjuts från Dädesjö skola till Braås skola så kommer vi nu införa en ny rutin.

  • Eleverna ska gå in på Dädesjö skola och kryssa i sig på en lista (se nästa sida) som sitter i entrén. Detta är för att vi ska kunna få en överblick vilka elever som är på väg till Braås skola om något skulle inträffa.
  • Om anslutande buss inte kommer eller är försenad så vill vi att barnen väntar på Dädesjö skola tills ersättningsfordon kommer.
  • Personalen på Dädesjö skola kontaktar Länstrafikens kundcenter för besked, samt administration på Braås skola för kännedom.
  • Om bussen uteblir så har Braås skolas personal tidigare hämtat barnen. Detta fortsätter vi med om du som vårdnadshavare inte motsätter dig det. Informera oss i så fall.

Vi passar på att påminna om att föräldraföreningen i Dädesjö har möte på torsdag den 29 november kl. 18:30 och då kommer vi att ta upp skolskjutsfrågan.

Har du några frågor så tveka inte att höra av dig till mig eller Mats. Våra mailadresser hittar du längt ned på första sidan.

Hälsningar Sandra Svahn Eriksson och Mats Wahlsten

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2022