Ansvarig chef för sommaren 2019

Information om vem du kontaktar hittar du här

V28
Carina Färdigh
E-post: carina.fardigh@vaxjo.se
Telefon: 0470-434 43 alternativt 073 368 72 47

V29
Mats Rydberg
E-post: mats.rydberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-416 38 alternativt 0702 99 96 07

V30
Klas Persson
E-post: klas.persson@vaxjo.se
Telefon: 0470-59 94 10 alternativt 0733 68 72 54

V31
Måndag - Tisdag
Maritha Karlsson
E-post: maritha.karlsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 21 alternativt 0709 91 28 69

Onsdag - Fredag
Charlotte Rydberg
E-post: charlotte.rydberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-434 12 alternativt 0733 36 05 15

V32
Anette Falkheimer
E-post: anette.falkheimer@vaxjo.se
Telefon: 0470-432 93 alternativt 0709 91 29 78

Skolledningen

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2022