Olämplig app trendar bland barn och ungdomar!

I appen "Ome TV" riskerar användare att möta olämpligt innehåll

Vi råder er vårdnadshavare att hålla koll på om era barn använder denna app.

Skolledningen

Kontakter

Senast uppdaterad: 16 december 2019