Till alla vårdnadshavare

Det är en väldigt speciell tid vi har just nu och vi behöver alla hjälpas åt.

Vi märker att många elever är hemma från skolan. Elever som är friska ska vara i skolan för att uppfylla sin skolplikt.

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Om ett barn har en känd allergi ska det initialt stanna hemma vid snuva, nästäppa mm precis som barn som inte har allergi. Om barnet med känd allergi sedan tar sin allergimedicin och snabbt blir symptomfri eller får mindre besvär, vilket talar för att det var en allergi som gav besvären, behöver barnet inte vara hemma de två extra dygnen

Kontakta vårdcentralen eller skolsköterskan vid oklarheter.

Elever som är sjuka, även med lindriga symptom, ska vara hemma. Elever som varit sjuka ska vara symptomfria 48 timmar innan de återgår till skolan.

Vi hänvisar till kommunens hemsida www.vaxjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få information om covid-19.

Information på
Somaliska - Soomaali , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Arabiska - العربية , 15 kB, öppnas i nytt fönster.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen Braås skola, Växjö kommun

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020