Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Informationsbrev

till vårdnadshavare i grundskolan och grundsärskolan

Information utskickad av Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen hittar du här!

Skolledningen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020