Om Braås skola

Braås skola är belägen cirka 30 kilometer norr om Växjö, mitt i samhället som ligger naturskönt vid sjön Örken. På Braås skola har vi förmånen att följa våra elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Hos oss går cirka 400 elever. Vi ser det som en stor tillgång att kunna arbeta med eleverna över stadiegränserna. Undervisningen för de äldre eleverna är organiserad med parallella klasser i årskurserna 7, 8 och 9.

Vi arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa.

På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.

Vi arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Syftet är att höja alla elevernas lärande, att stimulera eleverna i att utveckla ett mer medvetet språk som kommer att ge dem en djupare förståelse av det de lär sig. Inom lågstadiet arbetar även samtliga klasser med metoden ASL - ”Att skriva sig till läsning” med hjälp av digitala verktyg.

Läs mer på Skolverkets webbsidalänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola