Fritidshem

Braås skola har en fritidsavdelning på Röda skolan som tar emot elever i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan. Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen med stort fokus på rörelse och utevistelse i naturen.

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem.

Från och med 1 juli 2020 gäller följande: När du fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets-/studietider. När du ändrar grund för placering (exempelvis går från arbetslös till arbete) ska du visa upp ett intyg som styrker detta.

Du ansöker om fritidshemsplats genom vårt system SAITS på webben.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Öppning

Fritids öppnar kl. 06:00 på Röda skolan. Frukost serveras sedan mellan kl.07:30-08:00 i skolans matsal. Efter frukosten är vi ute tillsammans fram till skolstart kl. 08:35.

Efter skoldagens slut

Eleverna anmäler sin närvaro till fritidspersonal på Röda skolan. Därefter äter vi mellanmål i matsalen.
Fritids har öppet till 17:30 alla veckodagar
Telefonnummer till fritids Röda skolan: 0470-622024

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 november 2021