Så jobbar vi på Braås skola

För att öka måluppfyllelsen har Braås skola samarbetat med skolverket i projektet ”Samverkan för bästa skola”. Projektet har löpt över tre år och fokuserat på att utveckla elevernas språkförståelse i alla ämnen. I projektet har pedagogerna fått strategier för att stödja elevernas utveckling. Detta har exempelvis handlat om transspråkande som är ett sätt att lyfta betydelsen av modersmålet vid inlärningen av ett andraspråk. Projektets olika strategier är nu implementerade i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Kultur

Vi samarbetar med kulturskolan genom deras projekt, Studio 17, där eleverna får möjligheten att få prova på olika estetiska ämnen. De kan bland annat välja mellan aktiviteter som till exempel sång, dans, bild, animation, samt rock och pop.

Biblioteket på Braås skola är ett Folkbibliotek. Skolan har en bibliotekarie som också är en del av den dagliga verksamheten. Biblioteket är en stimulerande träffpunkt där man träffas över generationsgränserna.

Rörelseglädje

Skolgården består bland annat av vår multiarena och utegym som främjar elevernas rörelseglädje; kreativa tillika fysiska aktivitet. Vi har även en fin idrottshall där både idrottsföreningar och elever samsas.

Braås skola har också en fritidsgård som välkomnar eleverna under och efter skoltid. Fritidsledarna arrangerar roliga aktiviteter och årliga skidresor för de som önskar följa med.

Trygghet och studiero

I det förebyggande arbetet på skolan för trygghet och studiero har vårt trygghetsteam en central roll. I detta team finns personal med olika professioner som aktivt jobbar för att skapa en trygg miljö för alla skolans elever. Vår elevkoordinator som är en del av trygghetsteamet medverkar i kommunens samverkansgrupp.

Ditt barns skolgång är viktig för oss! Vi vill att ditt barn ska få en bra skolgång, med bra arbetsmiljö och engagerade pedagoger. Välkommen att höra av dig om du vill du veta mer om hur vi jobbar eller är du intresserad av att besöka oss!

Kontakta Braås skola.

Kontakter

Senast uppdaterad: 5 november 2021