Fritidshem

Centrumskolan har tre fritidshemsavdelningar, som heter Gul, Blå och Grön grupp. Den Gula gruppen och den Blåa gruppen tar emot elever från förskoleklass och årskurs 1 och den Gröna grupp tar emot elever från årskurs 2 och uppåt.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel och läromedel.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola