Bibliotek

Dädesjö skola har ett mindre skolbibliotek dit skolbibliotekarien kommer cirka en gång per vecka.

Biblioteket är öppet under hela skoldagen så att det ska vara tillgängligt för barnen. Här finns möjlighet att låna böcker och utrymmen där barnen kan sitta och läsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola