Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät

Till vårdnadshavare med barn i grundskolan

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten.
Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under
skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Om ni inte har fått mail om skolenkäten kan man få en i pappersform, vänligen kontakta skolans expedition.

Skolledningen

Kontakt

 • Dädesjö skola

  Expedition

  0474-62 20 01

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Stationsvägen, Dädesjö, Braås

  Postadress

  Växjö kommun

  Dädesjö skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019