Fritidshem

Dädesjö skola har en fritidshemsavdelning där barn från förskoleklass och uppåt går tillsammans.

Fritidshemmet arbetar mot samma mål som skolan och vi ser barnens utveckling i ett helhetsperspektiv: socialt och pedagogiskt. Vi arbetar för ett ömsesidigt förtroende mellan föräldrar, elever, personal och ledning, för en rolig, trygg och lärande miljö. Personal och elever ska utvecklas i egen takt till förmån för harmoni och arbetsglädje hos såväl den enskilda eleven som i elevgruppen och arbetslaget.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola