Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Kontakta Elin Wägnerskolan

Kontaktuppgifter till personal på Elin Wägnerskolan.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan.

Administratör

Anna Lännerberg
Tel: 0470-79 66 23
E-post: anna.lannerberg@vaxjo.se

Rektor

Torbjörn Öberg
Tel: 0470-410 04
E-post: torbjorn.oberg@vaxjo.se

Biträdande rektor

Josefin Nilsson
Tel: 0470-416 19
E-post: josefin.nilsson@vaxjo.se

Vaktmästare

Aymen Al-Azzawi
Tel: 0470-79 69 89

Personalrum Elin

Tel: 0470-79 63 90

Personalrum Wägner

Tel: 0470-79 64 30

Personalrum Lilla Björka

Tel: 0470-79 64 80

Skolsköterska

Sofia Nikolausson
Tel: 0470-79 60 42
E-post: sofia.nikolausson@vaxjo.se

Kurator

Sebastian Moser
Tel: 0470-79 68 69
E-post: sebastian.moser@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledning

Linn Andergren (föräldraledig)
Tel: 0470- 73 47 16
E-post: linn.andergren@vaxjo.se

Skolbibliotekarie

Maria Björn
E-post: maria.bjorn@utb.vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2018
Förskola och skola