Kontakta Elin Wägnerskolan

Kontaktuppgifter till personal på Elin Wägnerskolan.

Frånvaroanmälan

Se Frånvaroanmälan.

Administratör

Anna Lännerberg
Telefon: 0470-79 66 23
E-post: anna.lannerberg@vaxjo.se

Rektor

Torbjörn Öberg
Telefon: 0470-410 04
E-post: torbjorn.oberg@vaxjo.se

Biträdande rektor

Josefin Nilsson
Telefon: 0470-416 19
E-post: josefin.nilsson@vaxjo.se

Vaktmästare

Aymen Al-Azzawi
Telefon: 0470-79 69 89

Personalrum Elin

Telefon: 0470-79 63 90

Personalrum Wägner

Telefon: 0470-79 64 30

Personalrum Lilla Björka

Telefon: 0470-79 64 80

Skolsköterska

Ulrika Johansson
Telefon: 0470-73 46 19
E-post: ulrika.johansson3@vaxjo.se

Kurator

Lotta (Ann-Charlotte) Berg
Telefon: 0470-79 68 69
E-post: ann-charlotte.berg@vaxjo.se

Studie- och yrkesvägledning

Nils Samuelsson
Telefon: 0470-73 47 39
E-post: nils-bertil.samuelsson@vaxjo.se

Skolbibliotekarie

Maria Björn
E-post: maria.bjorn@utb.vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Förskola och skola