Om Elin Wägnerskolan

Elin Wägnerskolan är en skola att längta till och växa i, tillsammans. När eleverna slutar är målet att de har förmågan och viljan att fortsätta utvecklas och skapa värde för sig själv och andra.

Elin Wägnerskolan ligger centralt i Växjö och på skolan finns cirka 270 elever i årskurserna 6-8 läsåret 2017/2018 och läsåret 2018/2019 kommer det att finnas cirka 370 elever i årskurserna 6-9.

Värdeord

På skolan arbetar vi med värdeskapande pedagogik utifrån följande värdeord:

Omvärld:

Skolans arbete med omvärlden sker i samverkan med offentliga institutioner, föreningslivet och lokala företag. Vi deltar och interagerar med omvärlden - vi hälsar inte på som passiva åskådare, vilket resulterar i motivation. Detta medför att elevernas arbete blir värdeskapande och kontakten med omvärlden stärks.

Ämnesövergripande projektarbete:

Undervisningen på Elin Wägnerskolan kännetecknas av ett ämnesövergripande arbete som gynnar samarbete, språkutveckling och har sin utgångspunkt i förmågorna, vilket skapar ett kreativt och värdeskapande lärande. Enskilda ämnen varvas med längre gemensamma arbetspass.

Tillsammans:

Tillsammans ska vara ett kännetecken på skolan. Personal och elever har ett gemensamt ägande av skolans utveckling där man tillsammans designar undervisning. Vi är har ett inkluderande förhållningssätt och tillgängliga lärmiljöer.

Kontakt

 • Elin Wägnerskolan

  Kontaktcenter

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Storgatan 50-52, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Elin Wägnerskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Förskola och skola