NoT- naturvetenskap och teknikinriktning

NoT-inriktningen utgår från läroplanen, LGR11 för grundskolan, och du läser de vanliga skolämnena. Du har Elevens val redan från årskurs 7 och mer lektionstid i Teknik.

På Elevens val har du valmöjligheter med teknik-matematik och naturvetenskaplig inriktning. På NoT-inriktningen kommer du under dina tre år på högstadiet att få många olika upplevelser och erfarenheter.

  • Du kommer att samarbeta med elever från andra årskurser.
  • Du har samarbete med Teknikprogrammet på Teknikum
  • Du har möjlighet att utveckla ditt matematikintresse genom att vara med i Mathivation
  • Du kommer att få arbeta ämnesövergripande på olika sätt, i teman och mellan olika ämnen
  • Du utlopp för din kreativitet och initiativförmåga i olika uppdrag och utmaningar. Exempel på projekt som vi har genomfört under åren är Future City, First Lego League, Problemlösarna, Mathivation och DNA-jakten.

NoT har kontakt och samarbete med olika teknikföretag, bl.a. Saab/Combitec. Vi vill att din tid på NoT ska präglas av olika utmaningar, kontakt med omvärlden, temaarbete, att dina egna intressen tas tillvara och givetvis att du känner trygghet med dina kompisar och lärare.
Vi vill också att du efter tre år på NoT fått möjlighet att utveckla din kreativitet, ta ansvar och att du känner en ökad självtillit inför kommande utmaningar på gymnasiet.

Lokaler

NoT-inriktningen är en del av Fagrabäckskolan. Du kommer att ha största delen kommer av din undervisning på Teknikum och några ämnen har du på Fagrabäckskolan, bl.a musik och hemkunskap. NoT har egen fritidsgård med fritidsledare. Din lunch kommer du att äta på Teknikum.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2019
Förskola och skola