Mathivation

Fagrabäckskolan och Mathivation på Västsvenska Handelskammaren har inlett ett samarbete för att öka intresset och kunskaperna i matematik hos eleverna.

Intresserade elever erbjuds att utbildas till handledare för att hjälpa andra elever. Inlämningsuppgifter engagerar eleverna mellan besöken och Farid kommer att jobba tätt med matematiklärarna så att alla drar åt samma håll.

Västsvenska Handelskammaren har under lång tid imponerats av ungdomars enorma matematikintresse. För att bemöta och stimulera detta intresse behöver hela samhället ta ett nytt grepp om matematik, pedagogik och ledarskap. Mathivation bygger på föreläsningar, mentorskapsprojekt och utbildningar.

Genom Mathivation:

- ökar elevernas självförtroende och motivation i matematik.
Eleverna ökar sin uthållighet och kreativitet i problemlösning och förbättrar sin sociala och pedagogiska förmåga att motivera och överföra kunskap till andra.

- stärks lärarnas roll som ledare och inspiratörer.
Lärarna utvecklar och formulerar egna metoder och principer, på så sätt stärks den didaktiska identiteten och kunskapsutbytet. Lärarna blir mer oberoende av läroböcker och får nya verktyg för att interaktivt konstruera exempel och övningar.

- skapar skolan sin egen lärandekultur.
Äldre elever blir mentorer och inspirerande förebilder för de yngre och påverkar inlärning, inställning och ambitionsnivå. Det blir en positiv spiral som bidrar till ett lärandeklimat som avdramatiserar misstag och belönar hårt arbete.

- får samhället ett kunskapslyft och en ökad framtidstro.
Eleverna bidrar även till en ökad förståelse och uppskattning för matematik genom föreläsningar för lärare, företag och föräldrar. Eleverna blir lokala resurser som föreläser och motiverar elever i närliggande skolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Förskola och skola